Artykuły

W tym miejscu prezentujemy artykuły dotyczące wychowania przedszkolnego:

Pierwsze kroki do przedszkola – kilka słów o tym, jak przygotować dziecko

Czas na przedszkole

Uważaj co mówisz – dzieci słuchają